4. Sesja Rady Gminy Bejsce - 23 marca 2018

Sesja Rady Gminy Bejsce - 23 marca 2018

...w poni¿szym pliku "pdf" istniej± zapisy uchwa³ z za³±cznikami, z sesji z dnia 12 marca 2018 roku o sygnaturze XXXV/248/2018  do XXXV/250/2018     


Za³±czone pliki:
Uchwa³aXXXIV_248_2018 (XXXV_248.PDF - 1675.843 KB)
Data publikacji: 2018-06-13 07:33:41 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Uchwa³aXXXIV_248_2018
Uchwa³aXXXIV_249_2018 (Uchwa³a Nr XXXV_249.pdf - 67.275 KB)
Data publikacji: 2018-06-13 07:34:08 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Uchwa³aXXXIV_249_2018
wpf_249_2018 (wpfXXXV_249.pdf - 3365.359 KB)
Data publikacji: 2018-06-13 07:35:02 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: wpf_249_2018
PrzesiêwzieciaXXXIV_249_2018 (przedsiêwziêciaXXXV_249.pdf - 119.333 KB)
Data publikacji: 2018-06-13 07:35:49 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: PrzedsiêwziêciaXXXIV_249_2018
Uchwa³aXXXIV_250_2018 (XXXV_250.PDF - 316.67 KB)
Data publikacji: 2018-06-13 07:36:13 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Uchwa³aXXXIV_250_2018

URZ¡D GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce