Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Plan odnowy miejscowości Grodowice na lata 2018-2025"
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Plan odnowy miejscowości Grodowice  na lata 2018-2025"

Załączone pliki:
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Plan odnowy miejscowości Grodowice na lata 2018-2025" (Obwieszczenie_28.06.2018.pdf - 568.309 KB)
Data publikacji: 2018-06-28 08:51:13 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce