1.Rejestr działalności regulowanej podmiotów z zakresie odbioru odpadów

Rejestr działalności regulowanej podmiotów z zakresie odbioru odpadów

 

 

 

...w poniższym pliku "pdf" istnieje cały rejestr 

 

Rejestr działalności regulowanej 18.01.2021


URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce