13.Sesja Rady Gminy Bejsce - 28 grudzień 2018.

...w poniższych  plikach  "pdf" istnieją zapisy uchwał z załącznikami, z sesji z dnia 28 grudnia 2018 roku o sygnaturze III22/2018  do III/33/2018 

 

III/22/2018-w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

 

III/24/2018-w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bejsce na 2019 rok

 

III/25/2018-w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela

do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000 "

oraz wyboru zastępców przedstawicieli na okres kadencji 2018 - 2023r .

 

III/26/2018-w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bejsce w latach 2019 -

2023.

 

III/27/2018-w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania

 

III/28/2018-zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018

rok".

 

III/29/2018-w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r.

 

III/30/2018-w sprawie powołania komisji do spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji.

 

III/31/2018-w sprawie ustanowienia prawa służebności przesyłu energii elektrycznej za wynagrodzeniem na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bejsce

 

III/32/2018-zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

III/33/2018-w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

 

Protokół Nr II/2018 z sesji Rady Gminy Bejsce z dnia 27 listopada 2018

 Kam2018.jpg - 97.77 Kb

...link do video-sesji

 


Załączone pliki:
Uchwała III/22/2018 (III_22_2018.pdf - 414.654 KB)
Data publikacji: 2019-01-11 09:09:01 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Uchwała III/22/2018
Uchwała III/24/2018 (III_24_2018.pdf - 2971.16 KB)
Data publikacji: 2019-01-11 09:10:02 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Uchwała III/24/2018
Uchwała III/25/2018 (III_25_2018.pdf - 288.569 KB)
Data publikacji: 2019-01-11 09:10:39 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Uchwała III/25/2018
Uchwała III/26/2018 (III_26_2018.pdf - 434.129 KB)
Data publikacji: 2019-01-11 09:11:03 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Uchwała III/26/2018
Uchwała III/27/2018 (III_27_2018.pdf - 634.733 KB)
Data publikacji: 2019-01-11 09:11:39 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Uchwała III/27/2018
Uchwała III/28/2018 (III_28_2018.pdf - 242.011 KB)
Data publikacji: 2019-01-11 09:12:06 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Uchwała III/28/2018
Uchwała III/29/2018 (III_29_2018.pdf - 1838.117 KB)
Data publikacji: 2019-01-11 09:12:48 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Uchwała III/29/2018
Uchwała III/30/2018 (III_30_2018.pdf - 206.293 KB)
Data publikacji: 2019-01-11 09:13:11 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Uchwała III/30/2018
Uchwała III/31/2018 (III_31_2018.pdf - 1178.249 KB)
Data publikacji: 2019-01-11 09:13:49 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Uchwała III/31/2018
Uchwała III/32/2018 (III_32_2018.pdf - 181.431 KB)
Data publikacji: 2019-01-11 09:14:12 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Uchwała III/32/2018
Uchwała III/33/2018 (III_33_2018.pdf - 107.99 KB)
Data publikacji: 2019-01-11 09:14:31 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Uchwała III/33/2018
Protokół Nr II/2018 z sesji Rady Gminy Bejsce z dnia 27 listopada 2018 (ProtNrII_2018_z_dnia_27listopad2018.pdf - 3810.672 KB)
Data publikacji: 2019-01-11 09:15:53 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Protokół Nr II/2018 z sesji Rady Gminy Bejsce z dnia 27 listopada 2018

URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce