Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Bejsce na początek kadencji od 2018 do 2023 roku.

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Bejsce na początek kadencji od 2018 do 2023 roku.

1. Beata Barbara Grudzień

2. Bronisław Zuwała

3. Cezary Jerzy Noga

4. Danuta Urantówka

5. Ewa Renata Waloch 

6. Jan Marzec

7. Janusz Włusek

8. Janusz Paweł Kurek

9. Jarosław Jacek Parada

10. Joanna Domoń-Maj

11. Regina Miałkowska 

12. Stanisław Książkiewicz

13. Stanisław Marzec

14. Wioletta Renata Grudzień 

 

 

 

 

 


Załączone pliki:
BeataBarbara Grudzień (BeataB_Grudzien2018.pdf - 897.09 KB)
Data publikacji: 2019-01-15 09:04:43 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: BeataBarbara Grudzień
Bronisław Zuwała (Bronislaw_Zuwala2018.pdf - 848.806 KB)
Data publikacji: 2019-01-15 09:05:52 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Bronisław Zuwała
CezaryJerzy Noga (CezaryJ_Noga2018.pdf - 813.236 KB)
Data publikacji: 2019-01-15 09:06:49 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: CezaryJerzy Noga
Danuta Urantówka (Danuta_Urantowka2018.pdf - 847.184 KB)
Data publikacji: 2019-01-15 09:07:22 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Danuta Urantówka
EwaRenata Waloch (EwaR_Waloch2018.pdf - 748.088 KB)
Data publikacji: 2019-01-15 09:08:03 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: EwaRenata Waloch
Jan Marzec (Jan_Marzec2018.pdf - 826.697 KB)
Data publikacji: 2019-01-15 09:08:33 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Jan Marzec
Janusz Włusek (Janusz_Wlusek2018.pdf - 864.083 KB)
Data publikacji: 2019-01-15 09:09:04 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Janusz Włusek
JanuszPaweł Kurek (JanuszP_Kurek2018.pdf - 844.725 KB)
Data publikacji: 2019-01-15 09:09:34 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: JanuszPaweł Kurek
JarosławJacek Parada (JaroslawJ_Parada2018.pdf - 871.3 KB)
Data publikacji: 2019-01-15 09:10:07 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: JarosławJacek Parada
Joanna Domoń-Maj (Joanna_Domon_Maj2018.pdf - 857.033 KB)
Data publikacji: 2019-01-15 09:10:37 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Joanna Domoń-Maj
Regina Miałkowska (Regina_Mialkowska2018.pdf - 918.826 KB)
Data publikacji: 2019-01-15 09:11:08 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Regina Miałkowska
Stanisław Książkiewicz (Stanislaw_Ksiazkiewicz2018.pdf - 845.236 KB)
Data publikacji: 2019-01-15 09:11:43 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Stanisław Książkiewicz
Stanisław Marzec (Stanislaw_Marzec2018.pdf - 889.53 KB)
Data publikacji: 2019-01-15 09:12:12 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Stanisław Marzec
WiolettaRenata Grudzień (WiolettaR_Grudzien2018.pdf - 781.597 KB)
Data publikacji: 2019-01-15 09:12:42 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: WiolettaRenata Grudzień

URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce