17. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok Gminy Bejsce.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok Gminy Bejsce.

 

 

....w poniższym pliku "pdf" widnieje cały Plan 

 


Załączone pliki:
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok Gminy Bejsce. (Plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien _na_2019_rok_Gminy_Bejsce..pdf - 159.177 KB)
Data publikacji: 2019-01-16 10:06:22 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok Gminy Bejsce.

URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce