21. ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grodowicach wraz z zakupem wyposażenia pomieszczeń”

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wykaz osób 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym 

Projekt umowy 

 


Załączone pliki:
Informacja o wynikach (Wynik postepowania BIDR.271.4.2019.pdf - 366.544 KB)
Data publikacji: 2019-03-04 10:31:31 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce