5.Zarządzenia

Zarządzenia

1. Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 15 kwietnia 2019roku - powołanie koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej.

2. Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 15 kwietnia 2019roku - powołanie operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Bejsce


Załączone pliki:
Zarządzenie 24_2019Koordynator (Zarz24_2019KoordynatorGminny.pdf - 100.133 KB)
Data publikacji: 2019-04-24 07:20:08 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie 24_2019Koordynator
Zarządzenie 26_2019 Operatorzy ObwKomWyb (Zarz26_2019OperatorzyObwKomWyborcz.pdf - 114.137 KB)
Data publikacji: 2019-04-24 07:20:58 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie 26_2019 Operatorzy ObwKomWyb

URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce