Oświadczenia majątkowe Kadry Kierowniczej za 2018 rok z kwietnia 2019 roku

Oświadczenia majątkowe Kadry Kierowniczej za 2018 rok z kwietnia 2019 roku

 

1.Ilona Adrianna Beruś

 

2.Katarzyna Klasińska

 

3.Zbigniew Janusz Lis

 

4.Zbigniew Jacek Anielski

 

5.Maria Barbara Zioło

 

6.Mariola Nocoń

 

7.Ewelina Anna Czyżewska

 

8.Teresa Anna Iwańska

 

9.Piotr Obrempalski

 

10.Jolanta Ewa Anielska

 

11.Waldemar Woźniak

 

12.Oświadczenie majątkowe Piotr Obrempalski Dyrektor Gimnazjum-Koniec kadencji

 

13. Korekta oświadczenia Piotr Obrempalski

 

14. Oświadczenie Mariola Nocoń z dnia 23.09.2019

 

15. Oświadczenie Korekta z dnia 09.10.2019 Zbigniew Lis

 

16. Oświadczenie Korekta z dnia 09.10.2019 Waldemar Woźniak

 

 

 


 

 


URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce