3.Kwartalna informacja z wykonaniu budżetu Gminy Bejsce

Kwartalna informacja z wykonaniu budżetu Gminy Bejsce

rok2018

Kwartalna informacja z wykonaniu budżetu Gminy Bejsce za I kwartał 2018 rok

 

Kwartalna informacja z wykonaniu budżetu Gminy Bejsce za II kwartał 2018 rok

 

Kwartalna informacja z wykonaniu budżetu Gminy Bejsce za III kwartał 2018 rok

 

Kwartalna informacja z wykonaniu budżetu Gminy Bejsce za IV kwartał 2018 rok

 

rok2019

 

Kwartalna informacja z wykonaniu budżetu Gminy Bejsce za I kwartał 2019 rok

 

Kwartalna informacja z wykonaniu budżetu Gminy Bejsce za II kwartał 2019 rok

 

Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Bejsce za III kwartał 2019 rok

 

Kwartalna informacja z wykonaniu budżetu Gminy Bejsce za IV kwartał 2019 rok

 

rok2020

Kwartalna informacja z wykonaniu budżetu Gminy Bejsce za I kwartał 2020 rok

 

Kwartalna informacja z wykonaniu budżetu Gminy Bejsce za II kwartał 2020 rok

 


URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce