V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Bejsce

 

V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Bejsce

 

 PRZETARG NIE ODBYŁ SIĘ Z BRAKU OFERENTÓW


URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce