Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Bejsce

 

 

Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

położonej w miejscowości Bejsce

 

 

WYNIK PRZETARGU

 

NIERUCHOMOŚĆ ZOSTAŁA SPRZEDANA ZA KWOTĘ : 1680,00 ZŁOTYCH


URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce