WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bejsce przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użyczenie

WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bejsce przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użyczenie

Wójt Gminy Bejsce, działając zgodnie z art. 35 ust. l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późno zm.)
podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Bejsce, przeznaczonych do sprzedaży w
drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz do oddania w użyczenie.


URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce