PETYCJA w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

 

PETYCJA w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

 

Odpowiedź na petycję- Uchwała Rady Gminy Bejsce z dnia 6 grudnia 2019roku


URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce