Obwieszczenia 2020

Załączone pliki:
Obwieszczenie Wójta Gminy Bejsce z dn.17.02.2020 (Obw.W.G.17.02.2020.pdf - 487.852 KB)
Data publikacji: 2020-02-17 12:30:04 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia, budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, budowie linii kablowej niskiego napięcia , budowie linii napowietrznej niskiego napięcia na nieruchomościach położonych w gminie Bejsce
Obwieszczenie Wójta Gminy Bejsce z dn.05.03.2020 (OBW.W.05.03.2020.pdf - 568.659 KB)
Data publikacji: 2020-03-06 08:30:01 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego" budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV, budowie 2 stacji transformatorowych słupowych SN/NN 15/0,4 kV (dz. nr 161 w Kaczkowicach i dz. nr 125 w Prokocicach)

URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce