Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku

 

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku


URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce