Jednostki Organizacyjne Gminy Bejsce

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach

 

2.  Gminna Biblioteka Publiczna w Bejscach

 

3. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bejscach

4. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Dobiesławicach

 

 

 

 


URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce