3.Ogłoszenie-konkurs ofert 2020 roku „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym".

 

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym".

 

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej powoływanej przez Wójta Gminy Bejsce w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

 


URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce