Petycja - Stop zagrożeniu zdrowia i życia 2020r

 

Petycja - Stop zagrożeniu zdrowia i życia 2020r

 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PETYCJĘ W FORMIE UCHWAŁY XVII/125/2020


URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce