4.ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Poprawa gospodarki ściekowej gminy Bejsce poprzez budowę przydomowych oczyszczalni indywidualnych.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Poprawa gospodarki ściekowej gminy Bejsce poprzez budowę przydomowych oczyszczalni indywidualnych.

 

 1. Zapytanie ofertowe

 2. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

 3. Załącznik Nr 2 Wykaz osób

 4. Załącznik Nr 3 Oświadczenie

 5. Załącznik Nr 4  Projekt umowy

6. Informacja o wynikach

 

 

 
URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce