2.OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bejsce z dnia 10 kwietnia 2020 roku Granice Obwodów Głosowania

 

 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bejsce z dnia 10 kwietnia 2020 roku Granice Obwodów Głosowania


URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce