3.INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 15 kwietnia 2020 r.

 

 

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 15 kwietnia 2020 r.


URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce