9. Postanowienie 37 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Bejsce

 

Postanowienie 37 / 2020 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Bejsce


URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce