11.Termin dodatkowych zgłoszeń do Komisji

 

 

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 13 czerwca 2020 r. od godziny 07:00 do godz. 08:00 w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce do niżej wymienionych komisji wyborczych:


URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce