16. SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Prezentacja Wybory Prezydenta RP 2020 rok

 

SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Prezentacja Wybory Prezydenta RP 2020 rok


URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce