1. OGŁOSZENIE WÓJTA G M I N Y BEJSCE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BEJSCACH

 

Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Bejsce z dnia 22 lipca 2020 roku. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA G M I N Y BEJSCE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze -   KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BEJSCACH

 

Załączniki:

 

1 . Kwestionariusz osobowy

 

2. Oświadczenie w zakresie spełniania wymogów określonych w art . 6 ust .1 i ust . 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

3. Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w / w stanowisku .

 

4 . Klauzula informacyjna .

 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach

 

 


 

 


URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce