10.Zawiadomienie GDOŚ z 7.08.2020r.

Załączone pliki:
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (Zawiadomienie GDOS 7.08.2020.pdf - 410.72 KB)
Data publikacji: 2020-08-13 11:26:02 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2016r. znak WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.78, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odcinku Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce,Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka"

URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce