13.Petycja z dnia 14.12.2020r.

Petycja z dnia 14.12.2020r.

 

Odpowiedź na petycję z dnia 14 grudnia 2020 roku


URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce