1.Sesja Rady Gminy Bejsce - 15 styczeń 2021.

Sesja Rady Gminy Bejsce - 15 styczeń 2021.

...w poniższych  plikach  "pdf" istnieją zapisy uchwał z załącznikami, z sesji z dnia 15 stycznia 2021 roku o sygnaturze XXII/147/2021  do XXII/154/2021

 

Uchwała Nr XXII/147/2021 Rady Gminy Bejsce z dniał5 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2021-2033.

 

UCHWAŁA NR XXII/148/2021 RADY GMINY BEJSCE z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

 

UCHWAŁA Nr XXII/149/2021 RADY GMINY BEJSCE z dnia 15 stycznia 202lr. w sprawie zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Bejsce.

 

UCHWAŁA NR XXII/150/2021 RADY GMINY BEJSCE z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno wypoczynkowe

 

UCHWAŁA NR XXII/151/2021 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 stycznia 2021r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Pińczowie na uchwałę nr XIV/95/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie określenie przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bejsce, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia opłat za korzystanie z tych przystanków.

 

UCHWAŁA NR XXII/152/2021 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.

 

UCHWAŁA NR XXII/153/2021 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.

 

UCHWAŁA NR XXII/154/2021 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bejsce na rok 2021.

 

 

Protokół z Videosesji Posiedzenia.pl

 

 

Protokół Nr XXI/2020 z sesji Rady Gminy Bejsce z dnia 29 grudnia 2020 roku

 

Kam2018.jpg - 97.77 Kb

 

 

 

 ... do video-sesji link:https://portal.posiedzenia.pl/bejsce? 

 


URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce