2. Ogłoszenie - Urząd Gminy Bejsce - zmiana adresu poczty e-mail

Ogłoszenie

Z dniem 01 maja 2021roku Urząd Gminy Bejsce przestaje korzystać z adresu poczty e-mail : ugbejsce@poczta.onet.pl, wszelką korespondencję należy kierować na adres e-mail: gmina@bejsce.eu


URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce