18. Petycja o poparcieRządu Tymczasowego TRS NP SKK

 

Petycja o poparcie Rządu Tymczasowego TRS NP SKK

 

Odpowiedź na Petycję


URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce