1.Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn:Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Bejsce

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Wykaz robot

4. Załącznik nr 3 - Wykaz osob

5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiazań

6. Załącznik nr 5 -Projekt umowy

7. Przedmiar robot Zbeltowice (401)

8. Przedmiar robot Zbeltowice (103)

9. Przedmiar robot Prokocice

10. Przedmiar robot Kaczkowice

11. Przedmiar robot Bejsce

 12.Informacja o wynikach

 URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce