15.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.


1. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Bejsce - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce  poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym.

2. Załącznik do zarządzenia Nr 11/2021 Wójta  Gminy Bejsce z dnia 21 kwietnia 2021 r.

3. Załącznik nr 1 do ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 11/2021 Wójta Gminy Bejsce z dnia 21 kwietnia 2021 r. - wzór oferty

4. Załącznik nr 2 do ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 11/2021 Wójta Gminy Bejsce z dnia 21 kwietnia 2021 r. - sprawozdanie z wykonania zadania

 


 


URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce