8.Raport o stanie Gminy Bejsce za 2020 rok

Raport o stanie Gminy Bejsce za 2020 rok

1....wersja w "pdf"

2....wersja w "doc"


URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce