3.ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadania pn.: Wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej, klimatyzacji i centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Bejscach.

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadania pn.: Wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej, klimatyzacji i centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Bejscach.

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Wykaz robót

4. Załącznik nr 3 - Wykaz osób

5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań

6. Załącznik nr 5 -Projekt umowy

7. Przedmiar robót

8. PROJEKT BUDOWLANY sala Bejsce - branża sanitarna

URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce