14.Ogłoszenie - otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce

Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym”.

1. Zarządzenie 15/2022 Wójta Gminy Bejsce

 

2. Załącznik do zarządzenia 15/2022

 

3. Wzór oferty w Word

 

4. Wzór oferty w Pdf

 

5. Wzór sprawozdania w Word

 

6. Wzór sprawozdania w Pdf

 

 


URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce