Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Bejsce za 2021 rok z kwietnia 2022 roku

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Bejsce za 2021 rok z kwietnia 2022 roku

 

1. Waloch Ewa Renata

 

2. Włusek Janusz

 

3. Grudzień Beata Barbara

 

4. Książkiewicz Stanisław

 

5. Miałkowska Regina

 

6. Kurek Janusz Paweł

 

7. Domoń-Maj Joanna

 

8. Marzec Jan

 

9. Marzec Stanisław

 

10. Parada Jarosław Jacek

 

11. Grudzień Wioletta Renata

 

12. Noga Cezary Jerzy

 

13. Urantówka Danuta

 

14. Zuwała Bronisław Zenobiusz

 


 


URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce