Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Załączone pliki:
Program A (Alkohol.pdf - 1821.245 KB)
Data publikacji: 2007-04-16 08:15:45 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Przeciwdziałanie

URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce