WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bejsce, przeznaczonej do oddania w użyczenie
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bejsce, przeznaczonej do oddania w użyczenie

URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce