Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

                                                                Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

Wymagania dla dokumentów dostarczanych w wersji elektronicznej: Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone. W przypadku dostarczenia dokumentów w wersji elektronicznej na zewnętrzych nośnikach należy użyć: dyskietki 1,44 MB, pamięci masowej (pendrive) USB 1.1 lub 2.0, płyty CD-RW. Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne).

 

 


URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce