Wiadomości

 

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIĘTOKRZYSKIE wiadomości
portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl

 

 

 

  

 

 

 

Czy wiesz, że na ngo.pl możesz dodać informację o tym, co robi Twoja fundacja czy stowarzyszenie (a także grupa mniej formalna), jak wam się współpracuje z samorządem, jakie macie kłopoty i osiągnięcia?

Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/437095.html

 

**************************************************************************

FUNDUSZE

Ogłoszono V edycję konkursu w ramach FOP, komponentu "Demokracja i społeczeństwo obywatelskie" » 02.03.2009

Fundacja „Fundusz Współpracy”, pełniąca funkcję Operatora Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (FOP) w zakresie komponentu I „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie”, ogłosiła otwarty nabór wniosków na piątą, ostatnią edycję konkursu projektów. Nabór trwa do 29 kwietnia 2009. W obecnej edycji można składać wnioski na realizację projektów MIKRO i MAŁYCH.

***********************************************************************************

KONFERENCJE-SPOTKANIA

Debata o równym statusie kobiet i mężczyzn w Polsce » 03.03.2009

Polskie Lobby Kobiet i Demokratyczna Unia Kobiet, zapraszają na ogólnopolską konferencję pod patronatem Posłanki na Sejm RP Izabeli Jarugi-Nowackiej nt. "Równy status kobiet i mężczyzn w Polsce - Debata w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego. Konferencja odbędzie się 12 marca 2009 w godzinach 10.00 – 15.00 w Warszawie, w Budynku G Sejmu RP, sala nr 14.

Kielce. Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych programem "Młodzież w działaniu" » 02.03.2009

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet, Ośrodek Szkoleniowy programu „Młodzież w działaniu” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, członków grup młodzieżowych, przedstawicieli samorządu lokalnego, pracowników instytucji pracujących z młodzieżą, wolontariuszy oraz młodych ludzi z województwa świętokrzyskiego na spotkanie informacyjne poświęcone Programowi Komisji Europejskiej – „Młodzież w działaniu".

********************************************************************************

UDZIAŁ W PROJEKCIE

Warszawski Obóz Teatralny dla nauczycieli » 02.03.2009

WOT 2009, program edukacyjny dla nauczycieli z miast i wsi do 20 000 mieszkańców, w ramach festiwalu 29 Warszawskie Spotkania Teatralne. 6 - 10 maja 2009, Warszawa. Zapraszamy nauczycieli którzy interesują się współczesnym teatrem, prowadzą zajęcia teatralne z młodzieżą, chcą poszerzyć swoje umiejętności o nowe metody, są otwarci na wyzwania i inspiracje. Zaproszenie kierujemy również do nauczycieli przedmiotów innych niż język polski.

*********************************************************************************

SZKOLENIA-WARSZTATY

Łagów. Szkolenie: "Jak przygotować projekt i wypełnić wniosek" » 04.03.2009

Fundacja Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu: „Jak przygotować projekt i wypełnić wniosek”. Jest to jedno szkolenie dwudniowe organizowane w dniach 20 marca oraz 27 marca 2009 w Łagowie.

Kielce. Bezpłatne szkolenia Regionalnego Ośrodka EFS » 03.03.2009

Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach informuje, że prowadzi nabór na bezpłatne szkolenia dotyczące zagadnień związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia odbędą się w marcu 2009 w Kielcach. W szkoleniach mogą uczestniczyć osoby reprezentujące instytucje z powiatów: M. Kielce, jędrzejowskiego, kieleckiego, koneckiego, pińczowskiego skarżyskiego, starachowickiego i włoszczowskiego.

********************************************************************************************

PRACA OFEROWANA

Specjalista ds. rekrutacji osób niepełnosprawnych z Katowic i okolic - Katowice » 02.03.2009

**********************************************************************************************************

WOLONTARIUSZA SZUKA ORGANIZACJA

Fundacja realizująca projekt POKL poszukuje wolonariuszy - Zgorzelec » 03.03.2009

******************************************************************************************

PARTNER DO PROJEKTU


OFERTY OPP


GIEŁDA RZECZY


LOKALE


USŁUGI

Strona internetowa za darmo - Szczecin » 02.03.2009

***************************************************************************************

 

 

*****************************************

 

Wojewoda świętokrzyski ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej w 2009 r. Celem konkursu jest wsparcie finansowe zadań ukierunkowanych na profilaktykę, aktywizacje i integrację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościoła katolickiego RP, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji sumienia oraz wolności wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

Oferty można składać do 23 kwietnia br. (decyduje data stempla pocztowego).

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej UW: www.kielce.uw.gov.pl ( w zakładce Polityka społeczna – konkursy i dotacje) i pod. Tel.041 342 1394 w godz. 7.30 – 14.30.

****************************************************************************

 

WIELE INFORMACJI ARCHIWALNYCH MOŻNA PRZECZYTAĆ W DZIALE ARCHIWUM ZAKŁADKA PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

 

 

 

 

 

 

************************************************************************************

 

 

 

 

 


Załączone pliki:
Program Integracji Społecznej (Podrecznik.pdf - 844.662 KB)
Data publikacji: 2008-01-21 08:42:06 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Program Integracji Społecznej

URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce