Postępowanie z Grypą A/H1N1

 

Postępowanie z Grypą A/H1N1

 

 

 

Zaleca się co następuje:

 

Osoby, u których wystąpiły objawy infekcji górnych dróg oddechowych ( gorączka, katar, kaszel, bule mięśniowe, ból gardła itp. ) powinny zgłosić się do swoich lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Lekarz POZ po ustaleniu dodatniego wywiadu epidemiologicznego ( objawy grypy w ciągu 10 dni od możliwego kontaktu – pobytu na terenach występowania ognisk grypy świń lub kontaktu z osobą chorą na grypę świń) kieruje pacjenta do najbliższego oddziału zakaźnego, powiadamiając o tym właściwą stację sanitarno – epidemiologiczną.

Lekarz chorób zakaźnych hospitalizuje chorego w przypadku klinicznego podejrzenia grypy.

 

Wdraża się proces diagnostyczny celem ustalenia patogenu.

 

W przypadkach ciężkich przy braku przeciwwskazań zaleca się podawanie leków antywirusowych pod kontrolą lekarzy chorób zakaźnych.

 

Komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego, aktualizowane codziennie o godzinie 1200 , dostępne są na stronie internetowej : www.pis.gov.pl.

 

Komunikaty zawierać będą między innymi informacje nt. aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz aktualne zalecenia

 

 

      Minister Zdrowia                    Krajowy Konsultant Chorób Zakaźnych

 

         Ewa Kopacz                                             Andrzej Horban

 


URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce