Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2009

 

Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2009

 

ZARZĄDZENIA WÓJTA 2009 ROK

Od numeru 1 do 10

*wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

*użyczenie mienia komunalnego

*zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego

*komisja inwentaryzacyjna

*komisja przetargowa

*służba przygotowawcza i egzamin końcowy

*do budżetu Gminy dotacja 2009

*budżet Gminy na 2009

*nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

*zmiany budżetu Gminy

*komisja likwidacyjna składników majątkowych

* upoważnienie dla Pani Kierownik Marii Zioło

 

 

ZARZĄDZENIA WÓJTA 2009 ROK

Od numeru 11 do 20

*koordynator gminny

*plan szkoleń wewnętrznych

*komisja przetargowa

*miesięczne stawki czynszu w lokalach

* miesięczne stawki czynszu w lokalach użytkowych

*opłaty za grunt pod garaż i bud. Gospodarcze

*komisja konkursowa

*ewakuacja I stopnia

*zmiana budżetu gminy

*przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 

ZARZĄDZENIA WÓJTA 2009 ROK

Od numeru 21 do 30

 

*regulamin wynagradzania

*maksymalne wynagrodzenie kierowników

*dotacja do budżetu Gminy

*obwodowe komisje wyborcze

*komisja egzaminacyjna

*zmiany w budżecie Gminy

*okulary korygujące wzrok pracowników

*dotacje do budżetu Gminy

*uposażenie pracownika Urzędu

*zmiana zarządzenia

 

ZARZĄDZENIA WÓJTA 2009 ROK

Od numeru 31 do 40

*reagowanie kryzysowe

*dotacja celowa do budżetu 2009

*zmiana budżetu 2009

*regulamin wynagradzania pracowników GOPS

*zmiana budżetu Gminy

*dotacja dla OSP

*Ochrona danych osobowych

*komisja przetargowa

*komisja przetargowa zakup węgla i miału

*wyznaczenie koordynatora

 

ZARZĄDZENIA WÓJTA 2009 ROK

Od numeru 41 do 50

*zespól do realizacji Programu Integracji Społecznej

*Komisja przetargowa –sieć wodociągowa

*dotacje celowe do budżetu

* dotacje celowe do budżetu

*zmiany w budżecie Gminy

*komisja do selekcji księgozbioru

* dotacje celowe do budżetu

*wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

*komisja rozbudowa sieci wodociągowej i rozbudowy dróg

*projekt razem zmieniamy przyszłość

ZARZĄDZENIA WÓJTA 2009 ROK

Od numeru 51 do 60

*dotacje celowe do budżetu

* dotacje celowe do budżetu

*zmiany w budżecie

*komisja przetargowa – sprzedaż nieruchomości

*regulamin w czasie dowozu uczniów do szkoły

* dotacje celowe do budżetu

* dotacje celowe do budżetu

*gminny system wczesnego ostrzegania

*okresowa ocena pracowników

* dotacje celowe do budżetu

 

ZARZĄDZENIA WÓJTA 2009 ROK

Od numeru 61 do 70

*zmiany w budżecie Gminy

*dotacje docelowe

* dotacje docelowe

* dotacje docelowe

*zmiany w budżecie Gminy

*komisja stypendialna

* dotacje docelowe

*powołanie komisji przetargowej

* dotacje docelowe

* zmiany w budżecie Gminy

 

ZARZĄDZENIA WÓJTA 2009 ROK

Od numeru 71 do 83

*ustalenie projektu budżetu Gminy na 2010 rok

*dotacje docelowe do budżetu

*komisja przetargowa

* dotacje docelowe do budżetu

* dotacje docelowe do budżetu

*zmiany w budżecie Gminy

* dotacje docelowe do budżetu

* dotacje docelowe do budżetu

* dotacje docelowe do budżetu

* dotacje docelowe do budżetu

* dotacje docelowe do budżetu

* zmiany w budżecie Gminy

*zatwierdzenie regulaminu GOPS

 

 


Załączone pliki:
Zarządzenia Wójta 11do20 (zw11do 20.pdf - 4132.127 KB)
Data publikacji: 2010-03-08 17:17:37 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenia Wójta 11do20
Zarządzenia Wójta 21do30 (zw21do 30.pdf - 5105.028 KB)
Data publikacji: 2010-03-08 17:29:32 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenia Wójta 21do30
Zarządzenia Wójta 31do40 (zw31do 40.pdf - 4772.052 KB)
Data publikacji: 2010-03-08 17:32:50 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenia Wójta 31do40
Zarządzenia Wójta 41do50 (zw 41do50.pdf - 5058.162 KB)
Data publikacji: 2010-03-09 19:39:47 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenia Wójta 41do50
Zarządzenia Wójta 51do60 (zw 51do60.pdf - 6139.149 KB)
Data publikacji: 2010-03-09 20:02:10 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenia Wójta 51do60
Zarządzenia Wójta 61do70 (zw61do70.pdf - 6253.739 KB)
Data publikacji: 2010-03-09 20:05:24 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenia Wójta 61do70
Zarządzenia Wójta 71do83 (zw71do83.pdf - 7689.364 KB)
Data publikacji: 2010-03-09 20:15:31 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenia Wójta 71do83
Zarządzenia Wójta 1 do 10 (zw1do10.pdf - 5376.233 KB)
Data publikacji: 2010-03-12 14:10:16 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenia Wójta 1 do 10

URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce