Oświadczenia majątkowe Radnych i Wójta na koniec kadencji.

 

Oświadczenia majątkowe Radnych i Wójta  Gminy Bejsce złożone w związku

z zakończeniem kadencji 2006 / 2010 rok.

 

1. Wójt Gminy Bejsce - Józef Zuwała.

2. Przewodnicząca Rady Gminy Bejsce - Krystyna Wicher.

3.Radna Beata Grudzień

4.Radna Małgorzata Żydowska

5.Radna Barbara Młodawska

6.Radna Beata Jaworska

7.Radny Wiesław Leżoń

8.Radny Stanisław Marzec

9.Radny Krzysztof Kałat

10.Radny Andrzej Stalmach

11.Radny Ryszard Józefczyk

12.Radny Jarosław Parada

13. Radny Stanisław Modła

14. Radny Marek Jachna

15. Radny Robert Kurek

16. Radny Stanisław Strzelecki

 

 

 


Załączone pliki:
Wójt Józef Zuwała K (Oswiad na kon kad JZuwala.pdf - 1696.085 KB)
Data publikacji: 2010-10-01 10:17:37 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Wójt Józef Zuwała K
Przewodnicząca Krystyna Wicher K (Osw_koniec_K_Wicher.pdf - 1500.081 KB)
Data publikacji: 2010-10-04 09:40:16 Redaktor: Leonard Wdowik
Radna Beata Grudzień (Osw_kon_B_Grudzien.pdf - 1532.337 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 09:25:49 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Radna Beata Grudzień
Radna Małgorzata Żydowska (Osw_kon_M_Zydowska.pdf - 1331.181 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 09:34:27 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Radna Małgorzata Żydowska
Radna Barbara Młodawska (Osw_kon_B_Mlodawska.pdf - 1411.389 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 09:42:03 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Radna Barbara Młodawska
Radna Beata Jaworska (Osw_kon_B_Jaworska.pdf - 1437.15 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 09:50:02 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Radna Beata Jaworska
Radny Wiesław Leżoń (Osw_kon_W_Lezon.pdf - 1423.446 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 08:33:00 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Radny Wiesław Leżoń
Radny Stanisław Marzec (Osw_kon_S_Marzec.pdf - 1409.296 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 08:40:13 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Radny Stanisław Marzec
Radny Krzysztof Kałat (Osw_kon_K_Kalat.pdf - 1425.428 KB)
Data publikacji: 2010-10-27 07:02:46 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Radny Krzysztof Kałat
Radny Andrzej Stalmach (Osw_kon_A_Stalmach.pdf - 1496.732 KB)
Data publikacji: 2010-10-27 07:16:16 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Radny Andrzej Stalmach
Radny Ryszard Józefczyk (Osw_kon_R-Jozefczyk.pdf - 1471.814 KB)
Data publikacji: 2010-10-27 07:35:49 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Radny Ryszard Józefczyk
Radny Jarosław Parada (Osw_kon_J_Parada.pdf - 1375.929 KB)
Data publikacji: 2010-12-08 07:58:06 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Radny Jarosław Parada
Radny Stanisław Modła (Osw_kon_S_Modla.pdf - 1492.76 KB)
Data publikacji: 2010-12-08 07:59:06 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Radny Stanisław Modła
Radny Marek Jachna (Osw_Kon_M-Jachna.pdf - 1464.854 KB)
Data publikacji: 2010-12-08 07:59:54 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Radny Marek Jachna
Radny Robert Kurek (Osw_kon_R_Kurek.pdf - 1490.16 KB)
Data publikacji: 2010-12-08 08:00:54 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Radny Robert Kurek
Radny Stanisław Strzelecki (Osw_kon_S_Strzelecki.pdf - 1337.693 KB)
Data publikacji: 2010-12-08 08:01:44 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Radny Stanisław Strzelecki

URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce