Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2012

 

Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2012

Zarządzenia 1 do 5

* w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej - nabór na wolne stanowisko

* w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży

* ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku

* w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego donadzoru przygotowań publicznych

* w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej

Zarządzenia 6 do 10

* w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami

* w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drugim przetargu

* w sprawie powołania komisji konkursowej

* w sprawie zatwierdzenia cennika opłat

* w sprawie wprowadzenia do budżetu na 2012 rok dotacji docelowej.

Zarządzenia 11 do 15

*w sprawie nadania regulaminu Organizacyjnego Urzedowi Gminy Bejsce

*w sprawie zmian w budżecie gminy

*w sprawie stosowania regulaminu uzytkowania komputerów klascy PC w Urzędzie Gminy Bejsce

*w sprawie powołania komisji przetargowej

*w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w zarządzeniu Nr 3/2012

Zarządzenia 16 do 20

*w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w zarządzeniu Nr 8/2012

*w sprawie powołania komisji przetargowej

*w sprawie powołania Zespołu Projektowego do zarządzania projektem systemowym

*w sprawie ustalenia regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bejsce

*w sprawie zmian w budżecie gminy

 

Zarządzenia 21 do 25

*w sprawie powołania komisji przetargowej

*w sprawie powołania składu Gminnejj Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

*w sprawie zmian w budżecie gminy

*w sprawie powołania komisji przetargowej

*w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Zarządzenia 26 do 30

*w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

*w sprawie zmian w budżecie gminy

*w sprawie zmian w budżecie gminy

*w sprawie zmian w budżecie gminy i dotacji docelowej

*w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości

 

Zarządzenia 31 do 34

*w sprawie ustalenia cen sprzedaży w drugim przetargu

*w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Bejsc

*w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Piotrkowic

* w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

Zarządzenia 35 do 37

*w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

*w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

*w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2012-2022

 

Zarządzenia 38 do 42

 *w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok

 *w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

 * zmieniające zarządzenie Nr 22/2012

 * w sprawie powołania komisji przetargowej

 * w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty

 

Zarządzenia 43 do 47

*w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat

* w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

* w sprawie wprowadzenia do budżetu dotacji docelowej

* w sprawie wprowadzenia do budżetu dotacji docelowej

* w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2012 rok

 

Zarządzenie 48

*w sprawie powołania Komisji przetargowej

Zarządzenie 49

 

*w sprawie wprowadzenia zmian w rachunkowości

 

Zarządzenia 50 do 55

 

* w sprawie zmian w budżecie Gminy między rozdziałami

*w sprawie powołania Komisji przetargowej

*w sprawie powołania Komisji przetargowej

*w sprawie powołania Komisji do szacowania skutków klęsk żywiołowych

*w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej

* w sprawie zmian w budżecie Gminy między rozdziałami

 

Zarządzenia 56 do 60

 

* w sprawie zmian w budżecie Gminy między rozdziałami

 

* w sprawie zmian w budżecie Gminy między rozdziałami

 

* w sprawie zmian  w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2012 rok

 

* w sprawie ogłoszenia wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

* w sprawie zmian w budżecie Gminy między rozdziałami

 

 

Zarządzenia 61 do 65

 

* w sprawie zmian  w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2012 rok

 

* w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach

 

* w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach

 

* w sprawie zmian  w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2012 rok

 

* w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego

 

Zarządzenia 66 do 69

 

* w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych

 

* w sprawie określania rodzaju przesyłek

 

* w sprawie zmian w budżecie Gminy między rozdziałami

 

* w sprawie zmian  w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2012 rok

 

Zarządzenie 70

 

* w sprawie wprowadzania norm zużycia paliw płynnych pojazdów

 

Zarządzenie 71

 

* w sprawie zmian  w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2012 rok

 

Zarządzenie 72

* w sprawie zmian w budżecie Gminy między rozdziałami

 

Zarządzenie 73

*w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów

 

Zarządzenie 74

* w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych

 

 Zarządzenie 75

* w sprawie zmian w budżecie Gminy między rozdziałami

 

Zarządzenie 76

* w sprawie powołania komisji do sporządzania kalkulacji

 

Zarządzenie 77

* w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów

 

Zarządzenie 78

* w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów

 

Zarządzenie 79

* w sprawie powołania komisji przetargowej do przetargu ustnego

 

Zarządzenie 80

* w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów

 

Zarządzenie 81

 

* w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

 

Zarządzenie 82

 

*w sprawie powołania komisji do zaproponowania metody i ustalania wysokości opłat

 

Zarządzenie 83

 

*w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012

 

Zarządzenie 84

 

*w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012

 

 

Zarządzenie 85

 

* w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

 

Zarządzenie 86

* w sprawie ustalenia budżety Gminy na 2013 rok

Zarządzenie 87

 

*w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012

 

Zarządzenie 88

 

* w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

 

Zarządzenie 89

 

*w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012

 

Zarządzenie 90

* w sprawie powołania Komisji Urbanistryczno-Architektonicznej

Zarządzenie 91

 

*w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012

 

Zarządzenie 92

 

* w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

 

Zarządzenie 93

* w sprawie ustalania wypłacania ekwiwalentu pieniężnego

Zarządzenie 94-95

 * w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji,

* w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

 

Zarządzenie 96

 * w sprawie powołania komisji stypendialnej

Zarządzenie 97

* w sprawie zmieniające zarządzenie powołania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie 98-99

 

* w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

 

* w sprawie zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załączone pliki:
Zarządzenia 1 do 5/2012 (Zarzadzenie 1do 5__2012.PDF - 5237.192 KB)
Data publikacji: 2012-02-22 10:14:06 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenia 1 do 5/2012
Zarządzenie 6 (Zarzadzenie6.PDF - 350.977 KB)
Data publikacji: 2012-03-05 10:38:25 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie 6
Zarządzenie 7 do 9 (Zarzadzenie7do9__2012.PDF - 3833.276 KB)
Data publikacji: 2012-03-05 10:40:27 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie 7 do 9
Zarządzenie 10 (Zarzadzenie10.PDF - 523.29 KB)
Data publikacji: 2012-03-05 10:41:07 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie 10
Zarządzenie 11 do 15 (Zarzadzenie_11do15.PDF - 1702.369 KB)
Data publikacji: 2012-04-23 09:20:56 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie 11 do 15
Zarządzenie 16 do 20 (Zarzadzenie_16do20.PDF - 2243.291 KB)
Data publikacji: 2012-04-23 09:21:53 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie 16 do 20
Zarządzenie 21 do 25 (Zarzadzenie_21do25.PDF - 1893.039 KB)
Data publikacji: 2012-04-23 09:22:50 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie 21 do 25
Zarządzenie 26 do 30 (Zarzadzenie_26do30.PDF - 2217.937 KB)
Data publikacji: 2012-05-10 12:51:39 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie 26 do 30
Zarządzenie 31 do 34 (Zarzadzenie_31do34.PDF - 1491.954 KB)
Data publikacji: 2012-05-10 12:52:41 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie 31 do 34
Zarządzenie 35 do 37 (Zarzadzenie_35do37.PDF - 5861.111 KB)
Data publikacji: 2012-07-24 11:14:48 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie 35 do 37
Zarządzenie 38 do 42 (Zarzadzenie_38do42.PDF - 2389.505 KB)
Data publikacji: 2012-07-24 11:46:59 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie 38 do 42
Zarządzenie 43 do 47 (Zarzadzenie_43do47.PDF - 3051.49 KB)
Data publikacji: 2012-07-24 12:06:02 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie 43 do 47
Zarządzenie 48 (Zarzadzenie 48.pdf - 227.119 KB)
Data publikacji: 2012-11-13 13:14:58 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie 48
Zarządzenie 49 (Zarzadzenie 49.PDF - 356.66 KB)
Data publikacji: 2012-11-13 13:15:28 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie 49
Zarządzenie 50 do 55 (Zarzadzenia 50__55.PDF - 4046.054 KB)
Data publikacji: 2012-11-13 13:17:01 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie 50 do 55
Zarządzenie 56 do 60 (Zarzadzenia 56__60.PDF - 9749.533 KB)
Data publikacji: 2012-11-13 13:19:40 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie 56 do 60
Zarządzenie 61 do 65 (Zarzadzenia 61__65.PDF - 2505.472 KB)
Data publikacji: 2012-11-13 13:20:43 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie 61 do 65
Zarządzenie 66 do 69 (Zarzadzenia 66__69.PDF - 3240.086 KB)
Data publikacji: 2012-11-13 13:22:11 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie 66 do 69
Zarządzenie 70 (Zarzadzenie 70.PDF - 1245.405 KB)
Data publikacji: 2012-11-13 13:22:52 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie 70
Zarządzenie 71 (Zarzadzenie 71.PDF - 1406.582 KB)
Data publikacji: 2012-11-13 13:23:34 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie 71
Zarządzenie 72 (Zarzadzenie 72.PDF - 1068.522 KB)
Data publikacji: 2012-11-13 13:24:22 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie 72
Zarządzenie 73 (Zarzadzenie 73.PDF - 324.183 KB)
Data publikacji: 2012-11-13 13:24:54 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie 73
Zarządzenie 74 (Zarzadzenie 74.PDF - 377.461 KB)
Data publikacji: 2012-11-13 13:25:22 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie 74
Zarządzenie 75 (Zarzadzenie 75.PDF - 319.603 KB)
Data publikacji: 2012-11-13 13:25:51 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie 75
Zarządzenie 76 (Zarzadzenie 76.PDF - 375.126 KB)
Data publikacji: 2012-11-13 13:26:20 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie 76
Zarządzenie 77 (Zarzadzenie 77.PDF - 397.271 KB)
Data publikacji: 2012-11-13 13:26:52 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie 77
Zarządzenie 78 (Zarzadzenie 78.PDF - 388.771 KB)
Data publikacji: 2012-11-13 13:27:20 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie 78
Zarządzenie 79 (Zarzadzenie 79.PDF - 318.3 KB)
Data publikacji: 2012-11-13 13:27:53 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie 79
Zarządzenie 80 (Zarzadzenie 80.PDF - 355.811 KB)
Data publikacji: 2012-11-13 13:28:29 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie 80
Zarządzenie 81 (Zarzadzenie 81.PDF - 883.587 KB)
Data publikacji: 2012-11-15 11:27:10 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie 81
Zarządzenie 82 (Zarzadzenie 82.PDF - 586.661 KB)
Data publikacji: 2012-11-15 11:27:41 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie 82
Zarządzenie 83 (Zarzadzernie 83.PDF - 928.812 KB)
Data publikacji: 2012-11-15 11:28:19 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie 83
Zarządzenie 84 (Zarzadzenie 84.PDF - 926.519 KB)
Data publikacji: 2012-11-15 11:28:56 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie 84
85 (85.PDF - 304.404 KB)
Data publikacji: 2013-01-03 13:39:41 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: 85
86 (Zarzadzenie 86 samo.PDF - 326.596 KB)
Data publikacji: 2013-01-03 13:40:05 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: 86
Zarządzenie 87 (87.PDF - 376.88 KB)
Data publikacji: 2013-01-03 13:40:56 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie 87
Zarządzenie 88 (88.PDF - 316.357 KB)
Data publikacji: 2013-01-03 13:41:27 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie 88
Zarządzenie 89 (89.PDF - 379.1 KB)
Data publikacji: 2013-01-03 13:42:00 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie 89
Zarządzenie 90 (90.PDF - 2329.377 KB)
Data publikacji: 2013-01-03 13:42:51 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie 90
Zarządzenie 91 (91.PDF - 346.537 KB)
Data publikacji: 2013-01-03 13:43:20 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie 91
Zarządzenie 92 (92.PDF - 301.248 KB)
Data publikacji: 2013-01-03 13:43:48 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie 92
Zarządzenie 93 (93.PDF - 858.75 KB)
Data publikacji: 2013-01-03 13:44:23 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Zarządzenie 93
94-95 (94-95.PDF - 1519.442 KB)
Data publikacji: 2013-04-23 10:52:08 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: 94-95
96 (96.PDF - 469.022 KB)
Data publikacji: 2013-04-23 10:52:31 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: 96
97 (97.PDF - 361.039 KB)
Data publikacji: 2013-04-23 10:52:54 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: 97
98-99 (98-99.PDF - 1325.273 KB)
Data publikacji: 2013-04-23 10:53:36 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: 98-99

URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce