Władze Gminy w Bejscach

                  

                         

          WÓJT GMINY

                         

                Edward Krupa       

          - pokój nr  20

     

   

           SEKRETARZ GMINY

       

    mgr Ilona Beruś

         -pokój nr  21

 

       SKARBNIK GMINY

 

              mgr   Katarzyna Klasińska

       - pokój nr 32

 

 

 Rada Gminy w Bejscach:

   Przewodniczący Rady Gminy:

  Leszek Makuch

   Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy:

  - Beata Grudzień
  - Wioletta Grudzień

 

   Członkowie Rady:  

Joanna Domoń - Maj

Stanisław Książkiewicz

Jan Marzec

Stanisław Marzec

Janusz Kurek

 Ewa Waloch

Regina Małkowska

Cezary Noga

Jarosław Parada

Danuta Urantówka

Janusz Włusek

Bronisław Zuwała

 


 

 

 

 


URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce