ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW

ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BEJSCE

 

 

 

 

...w poniższych plikach "pdf" istnieją warunki

 

 

 

 

oraz umieszczono na Ekoportal pod linkiem

 

http://wykaz.ekoportal.pl/CardEdit.seam?id=455709055&copyParam=false&edit=false&create=false&cid=33944


Załączone pliki:
Mapa1 (Mapy_2 (1).pdf - 14985.091 KB)
Data publikacji: 2013-07-04 15:48:28 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Mapa1
Mapa 2 (Mapy_2 (2).pdf - 14947.622 KB)
Data publikacji: 2013-07-04 15:51:58 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Mapa 2
Projekt Zmian Studium Bejsce (Projekt Zmiany Studium uwarunkowan i kier zag przestrz Gminy.pdf - 948.771 KB)
Data publikacji: 2013-07-05 08:43:13 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Projekt Zmian Studium Bejsce

URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce