Przyjmowanie osób :indiwidualnie,skargi, wnioski

 

Przyjmowanie osób w Urzędzie : indiwidualnie, skargi, wnioski ...

Przyjmowanie w Urzędzie osób w sprawach indywidualnych w tym również w sprawach skarg i wniosków odbywa się przez:

1.       Wójta

·          w sprawach skarg i wniosków codziennie w godz. 7.0015.00

·          w pozostałych sprawach indywidualnych codziennie w godz. 7.0015.00

2.       Sekretarza - codziennie w godzinach pracy Urzędu.

3.       Komórki organizacyjne Urzędu - codziennie w godzinach pracy Urzędu.

  

 


URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce