Komisje stałe

 

 

Komisje stałe

Komisje stałe powołane przez Radę Gminy w Bejscach:

 

Komisja Rewizyjna

  – Przewodniczący Komisji

Stanisław Marzec

 – Z-ca Przewodniczącego Komisji

 Jan Marzec

Członkowie Komisji: Cezary Noga, Danuta Urantówka, Janusz Kurek


Komisja Budżetu i Finansów, Planowania i Rolnictwa

 Przewodniczący Komisji

Stanisław Książkiewicz

 Zastępca Przewodniczącego Komisji

 Ewa Waloch

Członkowie Komisji: Beata Grudzień, Joanna Domoń-Maj, Leszek Makuch

 

 

Komisja Spraw Socjalnych, Oświaty, Zdrowia, Kultury, Ochrony Przeciwpożarowej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska.

 Przewodniczący Komisji

Janusz Kurek

 Zastępca Przewodniczącego Komisji

 Janusz Włusek

Członkowie Komisji: Bronisław Zuwała, Stanisław Książkiewicz, Wioletta Grudzień

 


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 Przewodniczący Komisji

Danuta Urantówka

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Jarosław Parada

Członkowie Komisji: Regina Miałkowska, Joanna Domoń-Maj, Stanisław Marzec


 

 

***************************************************************************

 

  

 


URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce