Oświadczenia majątkowe Wójta, Przewodniczącego i Radnych za 2014 rok

 

 

 

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

 I.

 

1. Wójt Gminy Bejsce-Józef Zuwała

2.Przewodniczący Rady Gminy Bejsce-Jarosław Parada 

 

 

 II.

 

Radni:

1.Janusz Kurek

2. Danuta Urantówka

3. Andrzej Stalmach

4.Lucyna Kocińska

5. Leszek Makuch

6.Monika Brzeszcz

7.Łukasz Zuwała

8. Janusz Włusek

9. Cezary Noga

10. Adam Niedźwiedź

11. Dawid Guca

12. Beata Grudzień

13. Sylwia Grudzień

14. Magdalena Wójcik

 

 

 

 III.

 Uzupełnienie oświadczenia majątkowego dla Przewodniczący Rady Gminy Bejsce -Jarosław Parada

 IV.

1. Oświadczenie z dnia 15.04.2015 r. dla Józef Zuwała Wójt Gminy Bejsce.

2. Oświadczenie z dnia 20.04.2015 r. dla Jarosław Jacek Parada Przewodniczący Rady Gminy Bejsce .

 

 

 


Załączone pliki:
Wójt Józef Zuwała (Jozef_Zuwala_2014_NOWE.PDF - 1807.539 KB)
Data publikacji: 2015-01-16 11:17:36 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Wójt Józef Zuwała
Przewodniczący Rady Jarosław Parada (Jaroslaw_Parada_2014_NOWE.PDF - 1447.496 KB)
Data publikacji: 2015-01-16 11:19:08 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Przewodniczący Rady Jarosław Parada
Janusz Kurek 2014 (JanuszKurek2014.PDF - 2393.476 KB)
Data publikacji: 2015-01-22 08:06:31 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Janusz Kurek 2014
Danuta Urantówka 2014 (DanutaUrantowka2014.PDF - 1874.914 KB)
Data publikacji: 2015-01-22 08:07:35 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Danuta Urantówka 2014
Andrzej Stalmach 2014 (AndrzejStalmach2014.PDF - 2423.543 KB)
Data publikacji: 2015-01-22 08:08:33 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Andrzej Stalmach 2014
Lucyna Kocińska 2014 (LucynaKocinska2014.PDF - 2075.297 KB)
Data publikacji: 2015-01-22 08:09:32 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Lucyna Kocińska 2014
Leszek Makuch 2014 (LeszekMakuch2014.PDF - 2282.587 KB)
Data publikacji: 2015-01-22 08:10:29 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Leszek Makuch 2014
Monika Brzeszcz 2014 (MonikaBrzeszcz2014.PDF - 2314.924 KB)
Data publikacji: 2015-01-22 08:12:52 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Monika Brzeszcz 2014
Łukasz Zuwała 2014 (LukaszZuwala2014.PDF - 1854.442 KB)
Data publikacji: 2015-01-22 08:13:43 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Łukasz Zuwała 2014
Janusz Włusek 2014 (JanuszWlusek2014.PDF - 2156.94 KB)
Data publikacji: 2015-01-22 08:14:49 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Janusz Włusek 2014
Cezary Noga 2014 (CezaryNoga2014.PDF - 1986.127 KB)
Data publikacji: 2015-01-22 08:15:46 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Cezary Noga 2014
Adam Niedźwiedź 2014 (AdamNiedzwiedz2014.PDF - 1776.671 KB)
Data publikacji: 2015-01-22 08:16:41 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Adam Niedźwiedź 2014
Dawid Guca 2014 (DawidGuca2014.PDF - 1977.409 KB)
Data publikacji: 2015-01-22 08:17:36 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Dawid Guca 2014
Beata Grudzień 2014 (BeataGrudzien2014.PDF - 2041.738 KB)
Data publikacji: 2015-01-22 08:18:46 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Beata Grudzień 2014
Sylwia Grudzień 2014 (SylwiaGrudzien2014.PDF - 2375.138 KB)
Data publikacji: 2015-01-22 08:20:42 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Sylwia Grudzień 2014
Magdalena Wójcik 2014 (MagdalenaWojcik2014.PDF - 2005.775 KB)
Data publikacji: 2015-01-22 08:21:56 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Magdalena Wójcik 2014
Uzupełnienie oświadczenia Jarosław Parada 2015 (JaroslawJacekParada_uzupelnienie_2015.PDF - 1577.257 KB)
Data publikacji: 2015-03-03 07:38:29 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Uzupełnienie oświadczenia Jarosław Parada 2015
Józef Zuwała oswiadczenie z dnia 15.04.2015 (Jozef_Zuwala2015.PDF - 1814.601 KB)
Data publikacji: 2015-05-05 13:32:40 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Józef Zuwała oswiadczenie z dnia 15.04.2015
Jarosław Jacek Parada oświadczenie z dnia 20.04.2015 (Jaroslaw_J_Parada2015.PDF - 2280.902 KB)
Data publikacji: 2015-05-05 13:34:25 Redaktor: Leonard Wdowik
Opis: Jarosław Jacek Parada oświadczenie z dnia 20.04.2015

URZĄD GMINY BEJSCE
Bejsce 252, 28-512 BEJSCE
tel. 41 35 11 010 wew. 33 fax. 41 35 11 010 wew. 22
www.bip.gminy.com.pl/bejsce